Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


                 Publiczna Szkoła Podstawowa nr  8 w Radomsku
                               

                        97-500 Radomsko            ul. M. Reja 81

_________________________________________________________________

   tel. sekretariat  44 685-46-25               e-mail:  dyrektorpsp8@radomsko.pl
   tel. dyrektor 44 685-46-26                    e-mail:  dyrektorpsp8@radomsko.pl ;
_________________________________________________________________


                                       www.psp8.radomsko.pl

odpowiada: Iwona Wilczak              data: 12-05-2011

wytworzył: Iwona Wilczak                data: 12-05-2011

wprowadził: administrator               data: 12-05-2011Rejestr zmian strony